חנוכה - חג שמן הזית

שמונה ימים - שמן זית אחד

בדיוק בחנוכה מסתיימת תקופת מסיק הזיתים והפקת שמן הזית וזה הזמן לחגוג את קבלת השמן הטרי מהכרמים ובתי הבד. בימי קדם נהגו בני ישראל לחגוג תקופה זו ולהביא שמן זית כתית לבית המקדש כמנחה עם סיום עונת המסיק.
סביב השנה מסמלים חגי ישראל גם סיפורים עתיקים, אך גם את עונות השנה והחקלאות.
חג האסיף (סוכות), חג המסיק (חנוכה), חג הקציר (פסח), חג הביכורים (שבועות).
הזית הוא הפרי האחרון מבית שבעת המינים שנקטף במשך השנה. האיזכור החשוב ביותר של שמן הזית במקרא הוא כאחד משבעת המינים שנתברכה בהם הארץ ״ ארץ זית שמן ודבש״ (דברים, ח, ח).
תחילת המסיק בסוכות וסיומו בחנוכה, שנחגג לאורך ההסטוריה שלנו בארץ כחג חקלאי.
היציאה לגלות ניתקה את העם היהודי מארצו ומן החקלאות, וכך נותר מהחג סיפור נס פך השמן.
כעת אנו שבים ומחדשים את חגיגות סיום המסיק ואת הקשר העמוק שלנו לכרמי הזיתים ולשמן הזית.

Hanukkah_olive-oil